Skontaktuj się z nami

 

692 497 635

664 383 822

iso@incert.pl 

Administracja Publiczna

Administracja Publiczna

Certyfikacja ISO w Administracji Publicznej

Dlaczego Urzędy wzorem przedsiębiorstw prywatnych decydują się na podjęcie działań zmierzających do wdrożenia systemu jakością? Nie jest to przez nikogo narzucane ani wymagane - tak jak zdarza się w sektorze prywatnym. Jednak proces otoczenia zmusza wszystkie organizacje do zmian. Skuteczne i efektywne zarządzanie jednostką samorządu terytorialnego staje się niezbędnym elementem rozwoju gospodarczego regionów.System zarządzania jakością zgodny z wymaganiami norm ISO 9000 jest stosunkowo prostym narzędziem do zarządzania urzędem, zaś korzyści, jakie niesie ze sobą uporządkowanie organizacji pracy w jednostce są ogromne – szczególnie widoczne jest to w przypadku administracji publicznej, gdyż przyzwyczajenia wyniesione z okresu przed transformacją systemową spowodowały, iż jakość usług świadczonych przez samorządy odbiega czasem od standardów obowiązujących w sektorze prywatnym.

 

System zarządzania jakością, dobrze wdrożony i utrzymywany daje jednostce administracji wiele korzyści:

 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • wprowadzenie mechanizmów zapewniających dbałość o Klienta i jego pozytywną ocenę świadczonych przez samorząd usług,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony Klientów/Interesantów, budowanie wizerunku urzędu profesjonalnego i przyjaznego dla Klienta,
 • podniesienie atrakcyjności regionu dla potencjalnych inwestorów,
 • lepszy wizerunek w oczach wyborców – Urząd przyjazny dla Klienta,
 • rzetelne udowodnienie ponoszonych wydatków – wzrost wiarygodności wobec decydenta przyznającego środki,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania, eliminacja zbędnych lub dublujących się działań,
 • gwarancja i polepszenie jakości oferowanych usług,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywności,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • ciągłe doskonalenie działań instytucji poprzez wprowadzenie wewnętrznych mechanizmów monitorowania i wprowadzania zmian
 • prestiżowy certyfikat wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą, który jest dowodem na świadczenie przez organizację usług na najwyższym, stałym poziomie.

 

Systemy pokrewne

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • System Przeciwdziałania Zagrożeniom Korupcyjnym
 • Model samooceny C
 • AF
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg  PN-N 18001
 • Inne Systemy

   

Partnerzy

ka-na
cms
IGNATIANUM
spg.zoz.rybno
netcom
logo_dga
elektroporejkt
granit
it.swerwis
unityline
domlekarski
zut
cdt medicus
yit-logo-w
Neron
szogun
lima.therm
medicam
oic
plus
mmCreation.pl