Skontaktuj się z nami

 

692 497 635

664 383 822

iso@incert.pl 

Budownictwo

Budownictwo

Certyfikacja ISO w Budownictwie

Producenci wyrobów budowlanych muszą dbać o wysoki poziom jakości i bezpieczeństwa wytwarzanych produktów, zaś posiadanie Systemu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) jest wymogiem Dyrektywy 89/106/EW i dotyczy wszystkich producentów wyrobów budowlanych. Systemem kierowanym do producentów budowlanych jest przede wszystkim Zakładowa Kontrola Produkcji. ZKP daje producentowi możliwość oznakowania produktów znakiem CE i sprzedaży w całej Unii Europejskiej. Wdrożenie ISO 9001 w przedsiębiorstwach budowlanych jest świadectwem jakości i powoduje zwiększenie zaufania kontrahentów.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu w branży budownictwa:

 • spełnienie wymagań prawnych,
 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • zwiększenie zaufania klientów względem organizacji,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywności,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu i usługi.

 

Systemy pokrewne:

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System EMAS
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Hibieną Pracy wg PN-N 18001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • Zakładowa kontrola produkcji
 • Inne Systemy

Partnerzy

ka-na
szpital-drezdenko
elektroporejkt
plus
cdt medicus
IGNATIANUM
frse_logo
szogun
Neron
it.swerwis
home.pl
oic
unityline
spg.zoz.rybno
lima.therm
netcom
yit-logo-w
domlekarski
zut
granit
mmCreation.pl