Skontaktuj się z nami

 

692 497 635

664 383 822

iso@incert.pl 

Drzewna

Drzewna

Certyfikacja ISO w Branży Drzewnej

Organizacją promującą odpowiednie gospodarowanie zasobami leśnymi świata jest Forest Stewardship Council. FSC zostało założone w 1993 roku i jest najstarszym systemem certyfikacji opartym o jednakowe zasady na całym świecie. FSC sformułowało zasady i kryteria odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC jest oceną zgodności postępowania podmiotu ze standardami FSC.  Spełnienie wymogów FSC, jak również innych norm i standardów (np. ISO 9001, 14001), potwierdzone certyfikatem, stanowi dowód rzetelności i odpowiedzialności przedsiębiorstwa.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu w branży drzewnej:

 • potwierdzenie, iż uzyskane produkty pochodzą z obszarów, gdzie prowadzona jest zasada prawidłowej gospodarki leśnej,
 • spełnienie wymagań prawnych,
 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • zwiększenie zaufania klientów względem organizacji,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywności,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu i usługi.

Systemy pokrewne:

 • System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej FSC/PEFC
 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • Zakładowa kontrola produkcji
 • Inne Systemy

Partnerzy

it.swerwis
yit-logo-w
lima.therm
home.pl
Neron
szpital-drezdenko
spg.zoz.rybno
ka-na
IGNATIANUM
netcom
cdt medicus
elektroporejkt
granit
cms
zut
medicam
frse_logo
domlekarski
unityline
szogun
mmCreation.pl