Skontaktuj się z nami

 

692 497 635

664 383 822

iso@incert.pl 

Informatyczna

Informatyczna

Certyfikacja ISO w Branży Informatycznej

Branża informatyczna w Polsce jest stosunkowo młoda a rotacja na rynku jest duża. Przyczyny rozwoju lub upadku niektórych firm zależą od wielu czynników, ale najważniejszą z nich jest to czy Klienci chcą korzystać z jej usług. Walka konkurencyjna w branży informatycznej rozgrywa się na dwu płaszczyznach:wydajności i kosztów produkcji oraz jakości wyrobów i usług w powiązaniu z przestrzeganiem norm etycznych w interesach.
Przedsiębiorstwa, które nie są w stanie spełnić w/w wymagań muszą liczyć się z wyeliminowaniem z rynku, bankructwem lub z działalnością na granicy opłacalności. To powoduje, że kierownictwo firm coraz częściej traktuje jakość i etykę jako najważniejszy problem w firmie. A klienci coraz częściej preferują dostawców, spełniających wymagania norm ISO 9000 i legitymujących się posiadaniem certyfikatu jakości. Obecnie certyfikat jakości stanowi ważne kryterium wyboru i oceny rynkowej firmy ze strony klientów. Posiadanie certyfikatu, jest podstawowym wymogiem jaki stawiany jest firmom przystępującym do przetargów instytucjonalnych. Firmy posiadające certyfikat jakości, dają zapewnienie klientowi o stworzeniu w swojej firmie najlepszych warunków by produkt lub usługa tej firmy były najlepszej jakości.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu w branżyinformatycznej:

 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • zwiększenie zaufania klientów względem organizacji,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywności,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu i usługi.

 

Systemy pokrewne:

 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Usługami IT wg ISO 20000
 • System Zarzadzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • Inne Systemy

Partnerzy

oic
granit
medicam
it.swerwis
szogun
spg.zoz.rybno
zut
ka-na
netcom
yit-logo-w
frse_logo
IGNATIANUM
lima.therm
domlekarski
szpital-drezdenko
logo_dga
cms
elektroporejkt
plus
Neron
mmCreation.pl