Skontaktuj się z nami

 

+48 602 421 573,  692 497 635, 664 383 822

Motoryzacja

Motoryzacja

Certyfikacja ISO w Branży Motoryzacyjnej

Najważniejszą normą w przemyśle motoryzacyjnym jest norma ISO/TS 16949, kierowana zarówno do producentów artykułów motoryzacyjnych jak również ich dostawców. Norma ISO/TS 16949 jest rozszerzeniem normy ISO 9001 - poza jej ogólnymi wymaganiami zawiera elementy specyficzne dla branży motoryzacyjnej takie jak produkcja, montaż i serwis produktów motoryzacyjnych.

 

System zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej wg normy ISO/TS 16949 nie jest wprawdzie obligatoryjny, jednakże coraz częściej wymóg posiadania certyfikatu jest narzucany przez odbiorców - głównie duże koncerny samochodowe.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO w branży kosmetycznej:

 • spełnienie wymagań koncernów branży motoryzacyjnej,
 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży motoryzacyjnej,
 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • zwiększenie zaufania klientów względem organizacji,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywnści,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu i usługi.

 

Systemy w branży motoryzacyjnej:

 • System Zarządzania Jakością w branży motoryzacyjnej wg ISO/TS 16949
 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • Inne Systemy

Partnerzy

ka-na
netcom
medicam
Neron
oic
szpital-drezdenko
cms
granit
domlekarski
unityline
cdt medicus
home.pl
plus
szogun
frse_logo
yit-logo-w
elektroporejkt
zut
spg.zoz.rybno
logo_dga
mmCreation.pl