Skontaktuj się z nami

 

692 497 635

664 383 822

iso@incert.pl 

Przemysł Spożywczy

Przemysł Spożywczy

Certyfikacja ISO w Przemyśle Spożywczym

Bezpieczeństwo produkcji wyrobów spożywczych oraz całego łańcucha dostaw ma wpływ na zdrowie i życie milionów ludzi. Jest więc jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki.

Unia Europejska dbając o bezpieczeństwo żywności opracowała i wprowadziła normy i akty prawne, które mają wyeliminować zagrożenia.

 

Główne korzyści wynikające z posiadania certyfikatu ISO w branży spożywczej:

 • spełnienie wymagań prawnych,
 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • zwiększenie zaufania klientów względem organizacji,
 • wzrost wiarygodności organizacji ze strony klientów i partnerów handlowych,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja i polepszenie wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywnści,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu i usługi.

 

Systemy w przemyśle spożywczym:

 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg ISO 22000
 • HACCP
 • Międzynarodowa Norma Żywności IFS
 • Dobra Praktyka Produkcyjna GMP
 • BRC
 • System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N 18001
 • System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001
 • System Zarządzania w labolatoriach wg ISO 17025
 • Inne Systemy

Partnerzy

logo_dga
domlekarski
spg.zoz.rybno
ka-na
it.swerwis
home.pl
unityline
IGNATIANUM
Neron
netcom
elektroporejkt
medicam
szpital-drezdenko
oic
lima.therm
granit
zut
cdt medicus
frse_logo
cms
mmCreation.pl