Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

granit
cms
unityline
domlekarski
zut
it.swerwis
cdt medicus
IGNATIANUM
spg.zoz.rybno
elektroporejkt
medicam
home.pl
oic
plus
frse_logo
logo_dga
szogun
lima.therm
netcom
yit-logo-w
mmCreation.pl