Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

plus
cms
frse_logo
spg.zoz.rybno
cdt medicus
IGNATIANUM
yit-logo-w
Neron
logo_dga
unityline
domlekarski
medicam
granit
netcom
lima.therm
ka-na
zut
elektroporejkt
szpital-drezdenko
home.pl
mmCreation.pl