Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

zut
szogun
medicam
cdt medicus
it.swerwis
cms
plus
netcom
ka-na
IGNATIANUM
frse_logo
yit-logo-w
lima.therm
domlekarski
spg.zoz.rybno
home.pl
granit
oic
szpital-drezdenko
elektroporejkt
mmCreation.pl