Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

cms
zut
lima.therm
frse_logo
IGNATIANUM
spg.zoz.rybno
home.pl
szpital-drezdenko
elektroporejkt
yit-logo-w
szogun
logo_dga
it.swerwis
unityline
plus
ka-na
Neron
granit
cdt medicus
domlekarski
mmCreation.pl