Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

zut
Neron
unityline
oic
granit
IGNATIANUM
domlekarski
yit-logo-w
elektroporejkt
cdt medicus
netcom
medicam
cms
szogun
it.swerwis
logo_dga
ka-na
plus
lima.therm
frse_logo
mmCreation.pl