Skontaktuj się z nami

+48 91 4694 553

Audyt w restauracji, hotelu

Audyt w restauracji, hotelu

Usługi Audytu w Restauracji/Hotelu, różniącej się od „Tajemniczego Gościa“ tym, że w przypadku audytu Pracownicy są poinformowani o takim przedsięwzięciu, Audytor na podstawie własnych obserwacji, rozmów z Kadrą Zarządzającą i Pracownikami oraz przeglądu dokumentów przedstawia raport odnoszący się do możliwości doskonalenia, słabych i mocnych stron Audytowanej Firmy i możliwości jej poprawy.

Partnerzy

IGNATIANUM
spg.zoz.rybno
lima.therm
netcom
home.pl
szogun
yit-logo-w
zut
plus
domlekarski
Neron
elektroporejkt
szpital-drezdenko
cms
it.swerwis
unityline
cdt medicus
logo_dga
oic
ka-na
mmCreation.pl