Skontaktuj się z nami

 

692 497 635

664 383 822

iso@incert.pl 

Audyty zgodności

Audyty zgodności

Oferujemy zlecenie naszym specjalistom przeprowadzenie auditów wewnętrznych (np. przed auditem certyfikującym) oraz auditów u dostawców (klientowskich). Audity wewnętrzne (tzw. audity pierwszej strony) są to audity przeprowadzane przez organizację u siebie, dla potwierdzenia kierownictwu, że system działa skutecznie. Podstawą przeprowadzania takich auditów jest zazwyczaj udokumentowany system danej organizacji.

 

Powody auditów pierwszej strony:

  • jest to wymóg większości norm,
  • stanowi mechanizm sterowania wykorzystywany przez kierownictwo,
  • ma na celu skorygowanie niezgodności, zanim zostaną wykryte przez jednostki zewnętrzne,
  • jest niezbędnym elementem systematycznego doskonalenia organizacji.

 

Audity drugej strony (u dostawcy) są prowadzone przez jedną firmę u drugiej. Pojawiły się one wraz z ideą auditowania przez większego nabywcę swoich dostawców. Istnieje szereg powodów dla których przedsiębiorstwo może chcieć przeprowadzić taki audit, a do najważniejszych powodów należą:

  • audit ten jest metodą spełnienia wymogu punktu 7.4.1. normy ISO 9001,
  • dostarczają danych pozwalających na wybór i klasyfikację dostawców,
  • są pomocne przy poprawie systemów jakości dostawców,
  • podnoszą wzajemne zrozumienie dotyczące wymagań jakości.

 

Przeprowadzanie auditów pierwszej i drugiej strony niesie więc za sobą wiele korzyści, jednakże aby spełniały one swoją rolę warto zlecić je doświadczonym specjalistom. Potwierdzeniem kwalifikacji konsultantów INCERT jest bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu zarówno auditów wewnętrznych jak i zewnętrznych, posiadanie przez wszystkich uprawnień auditora wiodącego oraz czynna współpraca w tym zakresie z międzynarodowymi jednostkami certyfikującymi. Zlecenie wykonywania auditów przez auditorów z zewnątrz daje firmie oszczędność czasu i środków, które trzeba przeznaczyć na szkolenia auditorów wewnętrznych we własnej firmie. Dodatkowo daje ono inne spojrzenie na system zarządzania funkcjonujący w organizacji - z pozycji osób postronnych, dzięki czemu kierownictwo organizacji uzyskuje bezstronne i rzetelne wnioski poprzez zawarte w raporcie informacje na temat mocnych i słabych stron funkcjonującego systemu. Wycenę realizacji auditów wewneętrznych ustalamy indywidualnie z każdym klientem uzależniając ją głównie od wielkości organizacji i zakresu systemu.

Partnerzy

lima.therm
zut
domlekarski
IGNATIANUM
logo_dga
netcom
oic
home.pl
cdt medicus
cms
Neron
ka-na
frse_logo
unityline
plus
granit
szpital-drezdenko
medicam
yit-logo-w
spg.zoz.rybno
mmCreation.pl