Skontaktuj się z nami

 

692 497 635

664 383 822

iso@incert.pl 

Dotacje UE

Dotacje UE

Zbliża się kolejny okres programowania na lata 2014-2020 - pierwsze programy pomocowe już ruszają. Nowe programy kierowane będą przede wszystkim do sektora Malych i Średnich Przedsiębiorstwa. 

 

Specjalizujemy się w pozyskiwaniu zewnętrznego, bezzwrotnego finansowania na rozwój oraz tworzenie nowych organizacji. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt projektów inwestycyjnych i szkoleniowych dla przedsiębiorstw, samorządów oraz fundacji, z wykorzystaniem następujących instrumentów finansowych:

 • Regionalnych Programów Operacyjnych
 • Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • EkoFunduszu
 • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • i inne...

 

Opracowanie wniosku aplikacyjnego wraz z niezbędnymi załącznikami jest podstawowym wymogiem przy ubieganiu się o finansowanie przedsięzięć przy wsparciu funduszy unijnych. INCERT gwarantuje profesjonalne i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnej ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez UE i instytucje wdrażające poszczególne programy pomocowe. Wynagrodzenie INCERT jest pobierane tylko w przypadku pozytywnej oceny formalnej wniosku.

 

Nasza oferta jest kompleksowa, w ramach usług oferujemy następujące działania:

 • identyfikacja potrzeb i możliwości Klienta, poprzez wyszukanie odpowiednich programów i działań dopasowanych do Beneficjentaa,
 • pełne wsparcie informacyjne w zakresie możliwości oraz zasad funkcjonowania i uzyskiwania środków unijnych,
 • przygotowanie aplikacji projektowej, w tym sporządzenie wniosku, biznes planu/studium wykonalności, opracowanie załączników,
 • planowanie finansowe,
 • przygotowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie,
 • nadzór nad realizacją projektu,
 • rozliczenie projektu - sporządzenie wniosku o płatność, sprawozdania.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o kontakt - chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania.

Partnerzy

spg.zoz.rybno
cdt medicus
domlekarski
IGNATIANUM
netcom
plus
cms
ka-na
unityline
it.swerwis
frse_logo
lima.therm
Neron
szogun
zut
szpital-drezdenko
yit-logo-w
granit
elektroporejkt
home.pl
mmCreation.pl